Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper:

Silly's Store
Steenweg 18

3511 JP Utrecht

KvK nr. 34253422
Btw-
identificatienummer: NL001126996B11

Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen, stuur een email naar info@sillysstore.nl.

Koper: de consument die een artikel koopt van verkoper.
Artikel: alle zaken en producten die verkoper aan koper levert.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor ieder aanbod en iedere overeenkomst tussen verkoper en de koper, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken. Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Zodra de wijzigingen aan de koper zijn meegedeeld treden ze in werking. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet op voorhand zijn verstrekt, geldt het (ten dele) voldoen van het factuurbedrag aan verkoper als acceptatie van deze voorwaarden. Indien een der bepalingen door een bevoegde rechter niet-toepasselijk wordt verklaard, gelden de overige bepalingen onverkort.

Artikel 3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief 21%BTW. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld staat bij die aanbieding. Deze vermelding staat of gedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Silly's Store worden gecorrigeerd. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de koper van het aanbod, waarna verkoper de ontvangst van het aanbod via elektronische weg bevestigd. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door verkoper is bevestigd, kan koper de overeenkomst kosteloos ontbinden. De overeenkomst komt te vervallen indien niet binnen drie dagen na de aanvaarding door koper conform artikel 9 is betaald.

Artikel 5. Levering

Levering op het door koper opgegeven bezorgadres geschiedt normaal gesproken binnen drie werkdagen. Verzendkosten (€4.95) komen voor rekening van koper mits het aankoopbedrag onder is €49,99. Bij niet tijdige levering dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen waarbij verkoper een redelijke tijd moet worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien van toepassing zal verkoper koper tijdig inlichten indien niet op de afgesproken datum kan worden geleverd. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Artikel 6. Ontbinding door de koper

Koper kan binnen zeven werkdagen na ontvangst van het artikel de overeenkomst ontbinden zonder opgave van redenen. Koper zal gedurende deze termijn zorgvuldig omgaan met bestelde artikelen en deze alleen gebruiken om vast te stellen of hij het artikel wil behouden. Indien koper van het herroepingsrecht gebruik maakt dient hij het artikel te retourneren in de originele verpakking conform de bij de verzending geleverde instructies. De kosten voor het retourneren komen voor rekening van de koper. Reeds betaalde bedragen zal verkoper binnen dertig dagen na terugzending terugbetalen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud.

De door verkoper geleverde artikelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de daarop betrekking hebbende factuur volledig heeft betaald.

Artikel 8. Regels ruilen / retourneren

Vanaf het moment dat je je bestelling hebt ontvangen heb je 8 dagen de tijd om het artikel te passen of te bekijken. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is het definitief.

Ben je niet tevreden over het artikel of voldoet het niet aan je verwachtingen? Dan kun je het binnen 8 dagen ruilen of retourneren.

  • De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.
  • Artikelen, die zijn afgeprijsd met 40% korting of meer, kunnen niet geretourneerd worden
  • De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden.
  • Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.
  • Wegens hygiënische voorzorg kunnen accessoires zoals oorbellen, kettingen, nagellak enzovoort niet worden geruid of geretourneerd
  • Bij retourneren zal het aankoopbedrag ( exclusief verzendkosten ) zo snel mogelijk overgemaakt worden op uw bankrekening ( maximaal 30 dagen )
  • Wij geven geen garantie op ritsen, knopen, studs, palletjes, haakjes enzovoort